Type of Game

Nijmeegs Studenten Golf Genootschap

De Nijmeegse of 2 persoons-scramble.

Het NSGG open is al sinds jaar en dag een Stableford wedstrijd, waarbij er voor is gekozen om het competitieve element zo groot mogelijk te maken. Golfers van alle sterktes maken dus kans om de eerste prijs mee naar huis te nemen. De flights van 4 personen bestaan uit twee koppels.

Beide koppels spelen onafhankelijk van elkaar om zoveel mogelijk Stableford punten te halen. Bij de Nijmeegse of 2 persoons-scramble slaan beide leden van het koppel af. Daarna word gekeken welke van beide ballen het beste of makkelijkste is te spelen. Wanneer dit is besloten wordt de mindere bal opgeraapt en gedropt op de plek van de best gelegen bal. Vanaf deze plek slaan beide leden van het koppel hun bal opnieuw. Dit blijft zich herhalen totdat de bal in de hole is beland. Hetzelfde geldt voor het andere koppel. Wanneer beide koppels klaar zijn met de hole wordt de score genoteerd en begeeft men zich naar de volgende tee. De score is natuurlijk gelijk aan het aantal slagen waarmee de beste bal in de hole is gekregen.

De bal kan met een clublengte naast de andere bal worden gedropt, maar niet dichterbij de vlag. Als de bal in de ‘rough’ of in een hindernis ligt moet de andere speler ook daar vanuit slaan. Vanzelfsprekend mag de bal op de green niet worden gedropt maar moet deze op dezelfde plek worden neergelegd.  Verder wordt er verzocht de bal op te rapen wanneer er voor het koppel geen stableford-punten meer te behalen zijn. Dit om het tempo en speelplezier in het rondje golf te behouden. De voor de rest geldende golfregels zijn gelijk aan de Rules Of Golf as approved by R&A Rules Limited and The United States Golf Association 32nd Edition Effective 1 January 2012 en aan de geldende plaatselijke regels.

The Nijmegen of 2 person-scramble.

The NSGG Open has been a Stableford competition since the first tournament in 2011, there has been chosen to maximize the competitive element of the game. In this way, golfers of every strength have a chance to bring home the first price. The flights of 4 people will exists of 2 pairs.

Both pairs will play independently from each other in order to get the most Stableford points. At the Nijmegen or 2 person-scramble both members of a pair take a tee shot after which the ball with the best position is chosen. When this is decided, the other ball is picked up and dropped at the location of the best positioned ball where both members of the pair will hit their ball again. This is repeated until one of the players gets the ball in the hole. The same goes for the other pair. When both couples finished the hole, the scores are noted and the flight will move on to the next tee. Obviously the score is equal to the number of strokes needed to get the best ball in the hole.

The ball can be dropped within one club’s length, but not any closer to the flag. When the chosen golf ball lies in the rough or in a hurdle, the other player cannot drop his or her ball outside of it. On the green, the golf ball has to be placed on the exact same spot. Furthermore, it is requested to pick up the ball when the pair cannot get any more stableford points. This is to maintain the pace and joy in the game. For the remainder, the Rules Of Golf as approved by R&A Rules Limited and The United States Golf Association 32nd Edition Effective 1 January 2012 are upheld.

Geef een reactie